De Algemene leden vergadering zal gehouden worden op zondag avond 29 November 2020.

Leden ontvangen de uitnodiging per email

De agenda:

  • Opening
  • Terugblik afgelopen jaar
  • Opvolging actie punten van ALV 2019: warden en rampenplan
  • Financieel verslag
  • Bestuursverkiezing
  • Plan 2021
  • Voorstel aanpassing verenigingsjaar
  • Begroting en lidmaatschap, afhankelijk van besluit over verenigingsjaar
  • Rondvraag
  • Sluiting